Kuopion kaupunki tekee Maljalahden arvotontilla vähintään 7,3 miljoonan euron tilin

Kuopion kaupunki myy tarjouskilpailun perusteella Maljalahdesta neljä rantakerrostalotonttia asuinrakentamiseen. Vastaavalla tavalla kaupunki myi edelliset arvotontit Maljalahden pohjukasta kolme vuotta sitten.

Kaupunki on asettanut nyt myytäville kohteille pohjahinnaksi yhteensä 7 335 000 euroa.

Maljalahdesta aiempina vuosina myydyistä rantatonteista kaupunki on netonnut yhteensä jo yli 15 miljoonaa euroa. Ensimmäisen kerrostalon rakentaminen Maljalahden rantaviivaan alkoi vuonna 2014.

Nyt kilpailun kohteena olevien tonttien pohjahintojen määrittelyssä on korttelissa 45 käytetty rakennusoikeuden arvona 550 euroa kerrosneliöltä ja korttelissa 46 noin 692 euroa kerrosneliöltä. Korttelin 46 korkeampi kerrosneliöhinta perustuu tontin uniikkiin sijaintiin veden ympäröimänä.

Rakennusoikeutta kaupattavat kohteet sisältävät yhteensä 13 000 kerrosneliötä. Kilpailualueelle tulevat rakennukset on maaperän pehmeyden takia perustettava paaluille. Kohteiden korkein sallittu kerrosluku on 3–4. Rakennusten on oltava valmiita viimeistään vuonna 2023.

Tonttikaupat on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2018 loppuun mennessä. Tarjouskilpailun avaamista käsitteli kaupunkirakennelautakunta keskiviikkona. Asia vaatii vielä kaupunginhallituksen hyväksynnän.