Kuopion psykiatrian keskuksen muutto alkaa

Kuopion psykiatrian keskuksen henkilökunta aloittaa siirtymisen Niiralasta Technopoliksen tiloihin Viestikadulle. Ylen mukaan ensimmäisenä Technopolikseen siirtyvät masennuksenhoitotiimit. Loput työntekijät siirtyvät uusiin tiloihin maaliskuuhun mennessä, kun tilojen muutostyöt on saatu valmiiksi.

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on määrännyt 1.3. alkaen Kuopion psykiatrian keskuksen tilat käyttökieltoon sisäilmaongelmien vuoksi. Tilat ovat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kuopion kaupungin yhteisesti ylläpitämiä. Kaupunki ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat tiloissa vuokralla, ja tilat omistaa sijoitusyhtiö.

Työntekijät olivat tuoneet työnantajan tietoon sisäilmaan liittämäänsä sairausoireilua ainakin vuodesta 2011 lähtien. Työsuojelutarkastaja oli tarkastuksella kiinnittänyt asiaan huomiota.

Viimeisimmässä työsuojelutarkastuksessa keväällä 2017 ilmeni, että työpaikan työntekijöillä oli yhä enemmän työpaikan sisäilmasta johtuvaa sairausoireilua, jota työnantajat olivat selvittäneet Työterveyslaitoksen ja työterveyshuollon kanssa.

Työpaikan rakenteita oli tutkittu ja korjattu useaan otteeseen. Tehdyt korjaustoimenpiteet eivät olleet tuottaneet tulosta. Työntekijöiden oireilu oli jatkunut edelleen.

Työterveyshuolto oli antanut maaliskuussa 2017 suosituksen, jonka mukaan koko työpaikan henkilöstö tulisi siirtää kokonaan toisiin työtiloihin terveydellisin perustein. Työnantaja ei ollut noudattanut suositusta.

Työpaikan sisäilmaongelmien korjaaminen ja työntekijöiden altistumisen estäminen ovat työnantajan lakisääteisiä velvollisuuksia. Koska työnantajat eivät olleet näistä velvollisuuksistaan riittävästi huolehtineet ja työterveyshuollon mukaan tiloissa työskentely tulisi lopettaa, työsuojeluviranomainen määräsi tilat käyttökieltoon.

Käyttökielto on voimassa niin kauan, kun tilat on korjattu niin, ettei niistä aiheudu vaaraa työntekijöiden terveydelle. Työsuojeluviranomainen asetti kiellon noudattamiseksi 50 000 euron uhkasakon.

KYSin viestintäjohtaja: "Omistaja ei ole suostunut korjaamaan psykiatrian keskuksen tiloja"

Kuopion psykiatrian keskuksen tilat määrättiin käyttökieltoon