Kuopion saunamaailman paikka muuttui yleissuunnitelmassa, vesitasojen aluevaraus poistettu

Kuopion Kauppakadun jatkeen yleissuunnitelmaan on tehty muutoksia luonnosvaiheen jälkeen annettujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta.

Esimerkiksi aluevaraus sauna- ja ravintolamaailmalle on siirretty pohjoisen aallonmurtajan ulommaiseen kulmaukseen. Aiemmin saunamaailmaa suunniteltiin Kauppakadun jatkeena olevan aallonmurtajan päähän.

Suunnitelmassa aluevarauksen viereen vesialueelle on esitetty nyt myös ohjeellisena aluevaraus kelluville rakenteille, eli laiturille, ulkoaltaalle ja esiintymislavalle.

Aluevarauksen viereen esitetyn tapahtuma-aukion käyttö on merkitty monikäyttöalueeksi. Aluetta käytetään esimerkiksi ajoyhteyden kiertotilana, tapahtumissa katettuna alueena, tilapäisten pelikenttien ja siirrettävän lavan sijoittamiseen tai väliaikaiseen pysäköintiin.

Eteläinen aallonmurtaja on suunnitelmassa sijoitettu voimassa olevan asemakaava-alueen mukaiseksi. Kauppakadun jatkeen päädyssä olevaan taitteen rakennettava promenadin jatke sijoittuu hieman asemakaava-alueen ulkopuolelle.

– Yksi muutoksiin vaikuttanut tekijä on se, että osalla aluetta on voimassa oleva asemakaava ja osalla aluetta taas ei. Jotta lupaprosessit menisivät tyylikkäästi läpi, suunnitelmia on muokattu siten, että lähes koko suunnitelma sattuu olemassa olevan asemakaavan alueelle, sanoo Kuopion kaupungin yrityspalvelujen vs. elinkeinojohtaja Unto Juutinen.

Eteläisen aallonmurtajan siirron yhteydessä on vähennetty alueelle osoitettujen uusien toimintojen ja aluevarausten määrää. Eteläiselle aallonmurtajalle on esitetty pienpelikentät ja avointa viheraluetta. Aallonmurtajan päätyyn esitetty aluevaraus uudisrakennukselle sekä vesitasotoiminnalle on poistettu. Savon Sanomat ei onnistunut keskiviikkoiltapäivänä tavoittamaan kaupungilta virkamiestä, joka olisi osannut kommentoida aluevarausten poistamisen syytä.

Eteläisen aallonmurtajan siirto on lyhentänyt ravintola- ja hotellilaivoille varattua rantalaituriosuutta. Lyhentymisen aiheuttamia vaikutuksia on pienennetty eteläisen aallonmurtajan kaventamisella siirron yhteydessä.

Koska hanke edellyttää aallonmurtajan jatkamista, se vaatii Kallaveden täyttöluvitukset.

– Täyttöjä ei päästä aloittamaan vielä tulevana talvena. Tavoitesuunnitelma on, että täytöt voitaisiin tehdä talvella 2018–2019.

Yleissuunnitelma tulee kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn keskiviikkona 16.8.