Kuopion vatulointi riitti - Ismo Apell yrittää ankkuroida hotellilaivansa Iisalmeen

Kuopion sijaan Iisalmen satama onkin saamassa hotellilaivan.

Iisalmen Sanomien mukaan näyttelijä Ismo Apellin yritys Sleeplines Oy hakee tilapäistä rakennuslupaa hotellilaivan sijoittamiseen Iisalmen satama-altaaseen kolmen vuoden ajaksi.

– Innoissani olen. Iisalmelaiset ovat, poikkeuksetta, ottaneet hotellilaivan tulon todella hienosti vastaan, Apell toteaa.

Kuopiossa Apellin laiva on ollut pahassa vastatuulessa. Hotellilaivan sijoittamista matkustajasatamaan vastustaa kiinteistöosakeyhtiö Musta Rudolf, joka on valittanut asiasta Kuopion hallinto-oikeuteen.

Osapuolet yrittivät sovitella asiaa kaupungin lakimiehen johdolla maaliskuun lopulla tuloksetta.

Vielä pari viikkoa sitten Apell taisteli hotellilaivan saamiseksi Kuopioon. Hän pyysi Kuopion kaupunkia käyttämään kuntalain pykälää 143 eli panemaan laivan sijoitusluvan täytäntöön, vaikka päätös ei olekaan lainvoimainen.

Toisena vaihtoehtona hän esitti, että kaupunki myöntäisi laivalle uuden sijoituspaikan Kuopionlahdelta Vuorikadun päästä.

Apell totesi tuossa yhteydessä, että markkina-alueena Kuopion satama on ehdottomasti Saimaan paras, mutta tiukan paikan tullen laiva viedään Iisalmeen.

Iisalmen kaupunki on varannut hotellilaivan lähinaapureille tilaisuuden kirjallisen huomautuksen tekemiseen tilapäisen rakennusluvan vuoksi.

Näyttelijä jatkaa taistelua hotellilaivansa puolesta - Musta Rudolf pysyy kannassaan

Musta Rudolf valitti Ismo Apellin hotellilaivasta: "Onko ajettava käsi lipassa ohi Kuopion?"

Musta Rudolf kampeaa Ismo Apellin hotellilaivaa pois

Apellin laivalle järjestyi paikka satamaan

Ismo Apellin hotellilaiva saamassa luvan

Näyttelijä Ismo Apellin hotellilaiva uhkaa kariutua Kuopiossa

Ismo Apell tuo hotellilaivan Kuopion satamaan