Kuopiossa kannattaa varautua vesikatkoihin ja -häiriöihin tällä viikolla

Kuopiossa on odotettavissa tällä viikolla vesihäiriöitä eri puolilla kaupunkia. Kuopion Vesi tekee vesijohdon liitostöitä Linnanpellolla Killisenkatu 7:n kohdalla, mikä aiheuttaa koko kadun kiinteistöissä vedenjakelun keskeytyksen. Vedenjakelu keskeytetään keskiviikkona 3.1. kello 9-15 välillä.

Kuopion Vesi suosittelee varaamaan ennalta vuorokauden tarvetta vastaavan määrän talousvettä astioihin.

Työn jälkeen vedessä voi esiintyä väriä, koska painevaihtelu irrottaa putkistosta ruostesakkaa. Tarvittaessa vettä voi juoksuttaa sakan poistamiseksi putkista.

Kuopion Vesi on aloittanut tällä viikolla myös Huuhankadun saneeratun päävesijohdon käyttöönoton, mikä voi aiheuttaa vedenlaatuhäiriöitä koko Niiralan alueella. Käyttöönotto piti tehdä jo jouluviikolla, mutta Kuopion Vesi siirsi sitä eteenpäin joulupyhien vuoksi.

Huuhankadun päävesijohto on ollut poissa käytöstä Niiralankadun alueella tehdyn saneeraustyön ajan. Kysymys on alueellisesti tärkeästä päävesijohdosta, jonka merkitys keskeisen kaupunkialueen vedenjakelulle on suuri.

Jos vesi on värjääntynyttä, sitä ei suositella käytettävän juoma- tai talousvetenä ja lisäksi pyykinpesua on syytä välttää. Mahdollisten vedenlaatuhäiriöiden vuoksi talousvettä kannattaa pitää varalla vähintään vuorokauden tarve.  Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Tarvittaessa asiasta voi olla yhteydessä Itkonniemen vesilaitoksen käyttöpäivystykseen, p. 185 362.