Kuopiossa tutkittiin noutopöytien salaatit: mikrobiologinen laatu heikko lähes puolessa näytteistä

Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuolto on kartoittanut kesän aikana ravintoloiden noutopöytien salaattien laatua. Salaattinäytteitä otettiin 22 tarjoilupaikasta yhteensä 46 kappaletta. Näistä 12 näytettä oli liikkuvia elintarvikehuoneistoja eli grillejä, toritoritapahtumia ja muita vastaavia.

Tutkimukset osoittivat, että vain reilu puolet (54 prosenttia) näytteistä oli mikrobiologiselta laadultaan hyviä. Seitsemässä prosentissa laatu oli huono ja 39 prosentissa tyydyttävä. Näissä oli kohonneita Bacillus cereus-, hiiva- ja / tai homepitoisuuksia. Heikentyneissä näytteissä yli puolessa oli liian korkea säilytys- tai tarjoilulämpötila. Bacillus cereus voi suurempina pitoisuuksina aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

Neljästä näytteestä löydettiin Listeria-bakteeria pieninä pitoisuuksina. Listeria-bakteeri voi aiheuttaa suurempina pitoisuuksina ruokamyrkytyksen, aivokalvontulehduksen, verenmyrkytyksen tai raskaana oleville keskenmenon. Bakteeria todetaan säännöllisesti pakastevihanneksissa ja sen vuoksi Evira suositteleekin vihannesten kuumennusta aina ennen tarjoilua.

28 prosenttia näytteistä oli liian korkeassa lämpötilassa. Lämpötila saa olla korkeintaan 12 astetta, jos salaatit ovat tarjolla korkeintaan neljä tuntia. Lämpötila ylittyi monessa paikassa ja suurin mitattu lämpötila oli jopa 21 astetta.

Osa ravintoloista piti salaattia tarjolla huoneenlämmössä pöydällä, kylmäaltaan pisarasuojan päällä tai kylmäaltaassa telineessä, joka nosti salaatin paremmin esille. Kaikkien näiden osalta lämpötilaraja ylittyi, vaikka henkilökunta oli mahdollisesti ajatellut kierron olevan niin nopea, etteivät salaatit ehtisi lämmetä haitallisesti.

Salaattien mikrobiologinen laatu voi heikentyä nopeastikin, mikäli niitä säilytetään tai pidetään tarjolla liian korkeassa lämpötilassa. Lisäksi laatuun vaikuttaa valmistushygienia, tuoreus ja tarjollapitoon liittyvät seikat, kuten ottimet ja niiden puhtaus, pisarasuojaus ja eri erien mahdollinen sekoittuminen.

Näytteeksi pyrittiin saamaan tuoresalaattia sekä salaattia, jossa on jäähdytettyä ruoka-ainesta kuten riisiä tai makaronia. Lisäksi tutkittavaksi otettiin pilkottua vesimelonia, mikäli sitä oli tarjolla.

Tutkimuksessa ei ole kerrottu ravintoloiden nimiä.