Kymmenillä keräyksillä varoja myös puolisoille ja leskeksi jääneille

Reserviläisjärjestöt keräävät lauantaina varoja sotaveteraaneille. Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton perinteinen keräystempauspäivä järjestetään useilla kymmenillä paikkakunnilla ympäri Suomea. Paikoitellen reserviläiset ovat liikkeellä sotilaspuvuissa.

Reserviläisten omia keräyksiä järjestetään myös pitkin vuotta. Iisalmessa kerättiin varoja torstaina yhdessä Kainuun Prikaatista saapuneiden 50 varusmiehen kanssa. Tuusniemellä vastaava keräys järjestetään kuun lopussa ja Siilinjärvellä syksyllä.

Vuosittaisella Sotiemme veteraanit -keräyksellä tuetaan pienituloisia sotaveteraaneja esimerkiksi lääke- ja hoitokuluissa. Tukea suunnataan yhä enemmän myös veteraanien kotiin tuotaviin palveluihin, sekä matka- ja kuljetusapuun. Tuen piiriin kuuluvat myös veteraanien puolisot, lesket ja sotalesket.

Keräyksen nettotuotto oli viime vuonna lähes 1,5 miljoonaa euroa. Tämän kevään varainhankinta käynnistyi kuun alussa ja jatkuu toukokuun loppuun saakka.