Lähes 4 000 hirvelle kaatolupa Pohjois-Savossa

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Savoon 2 907 hirvilupaa ensi syksylle. Luvat mahdollistavat noin 3 800 hirven kaatamisen.

Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Riistakeskus toivoo metsästäjien kiinnittävän huomiota aikuisten hirvien uros–naaras-verotukseen, koska monin paikoin Pohjois-Savossa hirvikanta on liian naarasvoittoista

Hirvikannan hienoisesta pienenemisestä huolimatta lupamäärä on viimesyksyisellä tasolla.

Lupien käytöstä päättävät metsästysseurat yhdessä riistanhoitoyhdistysten kanssa. Metsästystä jatketaan, jos hirviä on odotettua enemmän tai ne aiheuttavat paikallisesti vahinkoja.

Tavoitteena on, että talvehtivan hirvikannan koko on 2,5–3,5 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Hirvien aiheuttamien maa- ja metsätalousvahinkojen sekä liikenneonnettomuuksien määrä on pysynyt alhaisella tasolla. Myönnetyllä lupamäärällä pyritään pitämään vahinkojen määrä edelleen alhaisena kantaa kuitenkaan vaarantamatta.

Hirvijahti alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina 24. syyskuuta ja päättyy vuoden lopussa.