Läpimenoon on nyt hyvä tilaisuus seurakuntavaaleissa Pieksämäellä

Pieksämäen seurakunnassa on nyt varsin hyvät mahdollisuudet päästä kirkkovaltuustoon, kun ehdokkaiden määrä väheni jälleen viidenneksellä.

Paikkaa 27-jäsenisessä valtuustossa tavoittelee 40 ehdokasta viidestä valitsijayhdistyksestä, joten noin kaksi kolmesta ehdokkaasta menee läpi.

Vuoden 2014 vaaleissa ehdokkaita oli 53. Yhdistyneen seurakunnan ensimmäisissä vaaleissa 2007 ehdokkaita oli vielä peräti 104.

Nykyisistä Pieksämäen seurakunnan valtuutetuista 12 ei ole enää mukana vaaleissa. Myös ryhmiä on tarjolla yksi vähemmän, kun sosiaalidemokraattinen valitsijayhdistys jäi pois.

Nykyvaltuuston suurimmat ryhmät ovat olleet Tolokun väkkee (8 paikkaa) ja keskusta (7). Aktiivi seurakuntaväki -lista sai kuusi paikkaa ja Sinä ja seurakunta neljä. Kokoomuksella ja sosiaalidemokraateilla on ollut yksi paikka.

Pieksämäellä äänestettiin 2014 hiukan vilkkaammin kuin seurakunnissa keskimäärin. Äänestysprosentti oli 17,6.

Varkaudessa ehdokkaiden määrä pysyi lähes edellisvaalien lukemissa. Nyt ehdokkaita on 57 ja neljä vuotta sitten 60.

Uusia ehdokkaita on joukossa runsaasti, 37. Ainakin kahdeksan luopuvan nykyvaltuutetun paikalla nähdään vaalien jälkeen uusi edustaja.

Suurin valtuustoryhmä sosiaalidemokraatit onnistui lisäämään ehdokasmääräänsä yhdellä kahteenkymmeneen. Kokoomuksen ehdokkaiden määrä pieneni eniten, 17:stä 11:een.

Äänestysaktiivisuus oli Varkaudessa viimeksi lähellä valtakunnan keskiarvoa, 15,3 prosenttia.

Keski-Savossa parhaat saumat valituksi tulemiseen on Heinäveden ehdokkailla. Kirkkovaltuustossa on 15 paikkaa ja ehdokkaita on 16 kolmessa valitsijayhdistyksessä. Sopuvaaliin ei päästy, kun kukaan ei ehdokkuudestaan luopunut.

"Nuorin ehdokas taitaa olla viisikymppinen," sanoo Sonkajärven kirkkoherra

Satavuotias Alma Wetzell ensimmäisenä ennakkoäänestyksessä: "Tietysti kirkon vaaleissa pitää äänestää"