Laakajoen kunnostus käynnistyy Sonkajärvellä

Pohjois-Savon ja Kainuun rajalla sijaitsevaa Laakajokea aletaan kunnostaa. Ensi vaiheessa joella kunnostetaan koskialueita noin 3 100 metrin matkalta. Yhteensä kunnostettavaa pinta-alaa on noin 23 hehtaaria.

Työt liittyvät kalataloudelliseen kunnostushankkeeseen, jonka tarkoituksena on parantaa uhanalaisten lohikalojen elinmahdollisuuksia Järvi-Suomessa. Hankkeen toisessa vaiheessa Laakajoen säännöstelypadon itäpuolelle rakennetaan ohitusuoma, jota pitkin taimenet pääsevät vaeltamaan.

Laakajärvestä Kiltuaan laskeva Laakajoki on vanha luonnonuoma, johon ohjataan betonirakenteiselta settipadolta pysyvä virtaama. Pääosa Laakajärven virtaamasta ohjautuu voimalaitoskanavan kautta.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Sonkajärven kalastusalueen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Savon Voima Oyj:n kanssa.

 

Laaka-, Lahnas- ja Mäntyjoen kunnostukset saivat rahoitusta