Lepakot eivät estä Kuopion Savilahden rakentamista

Tuleva rakentaminen ei vaaranna lepakoiden oloja Kuopion Savilahdessa.

Näin kertoo laaja lepakkoselvitys, joka on tehty Savisaaressa, Savilahden entisen asevarikon ja Marikon rannan alueella sekä Niuvantien varressa.

Selvityksen on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikkaan lepakkotieteellisen yhdistyksen kartoitusohjeita noudattaen.

Kartoitus aloitettiin toissa syksynä, kun lepakoista oli tehty alueella havaintoja. Kartoitusta jatkettiin tänä vuonna.

Kartoituksen perusteella löytyi merkittäviä lepakoiden lisääntymispaikkoja ja tärkeitä ruokailualueita.

Havainnot tehtiin tulevien rakentamisalueiden ulkopuolelle jäävillä alueilla sekä Niuvantien varren rannoilla.

Asiantuntijat ovat nyt tutkineet, että lepakoiden lisääntymis- ja levähdysalueita ei ole purettavaksi suunnitelluissa rakennuksissa.

Savilahti-hankkeen johto ja Pohjois-Savon ely-keskus ovat tulleet siihen tulokseen, että alueen suunnittelua ja rakennusten purkua voidaan jatkaa.

Savilahden lepakkotilanne inventoitiin viimeksi kuusi vuotta sitten.