Leppävirran alakoulun paikka palaa käsittelyyn

Leppävirralle rakennettavan uuden alakoulun paikka tulee kunnanvaltuuston uuteen käsittelyyn, lähes puoli vuotta 13 valtuutetun esittämän vaatimuksen jälkeen.

Kunnanhallituksen käsittelyssä maanantaina oleva pohjaesitys kuitenkin lähtee siitä, ettei valtuuston joulukuusssa 2015 tekemää päätöstä muuteta, vaan koulu rakennetaan Vokkolan alueelle. Esityksessä viitataan kevään aikana tehtyyn laajaan ja perusteelliseen hankesuunnitteluun.

Samalla aiotaan linjata, että koulun rakennetaan aluksi ilman liikuntasalia. Sali voidaan toteuttaa myöhemmin, kun ammattikoulun salin käyttö päättyy ja kunnan talous sen sallii.

Leppävirran kunnanvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan 14.12., että nykyisen Alapihan koulun korvaava kirkonkylän alakoulu rakennetaan Vokkolan alueelle lähelle liikuntapaikkoja ja kylpylä-hotelli Vesileppistä.

Ratkaisu herätti myös kovaa vastustusta. Koulun sijainnista kerättiin kuntaan yli 1600 nimen kansalaisaloite ja addressi. Tammikuussa 13 valtuutettua teki vaatimuksen valtuuston kutsumisesta koolle käsittelemään uudelleen alakoulun sijoituspaikkaa.

Kuntalain mukaan valtuusto on kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa valtuutetuista sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on lain mukaan valmisteltava kiireellisesti.