Leppävirran uuden vesiputken koekäyttö alkaa

Leppävirran ja Varkauden välisen vesihuoltolinjan laitteistojen koekäytöt ja veden johtaminen vesijohtoverkostoon alkavat tällä viikolla Leppävirralla.

Koekäyttö voi aiheuttaa Leppävirran taajaman vesijohtoverkostoon painevaihteluita ja virtaussuunnan muutoksia, minkä vuoksi vedessä saattaa olla laatuhäiriöitä ja sameutta. Kunta tiedottaa laatuhäiriöiden mahdollisuudesta lähipäivinä.

Leppävirralla siirrytään kokonaan Varkauden kautta johdettuun, Syvänsin pohjaveteen aikaisintaan ensi viikolla.

Vuoden 2009 lopulla alkanut, noin kuuden miljoonan euron vesihuoltotyö valmistui aikataulun mukaisesti.

Vesihankkeeseen liittyvän siirtoviemärin koekäytöt ja testaukset alkavat ensi viikolla. Leppävirran jätevesien johtaminen Varkauteen aloitetaan huhtikuun lopulla.

Vesihuoltolinjan pituus on noin 23 kilometriä, mistä seitsemän kilometriä vesistössä. Kyseessä on maakunnan mittavin vesihanke. Kunta maksaa hankkeen kuluista 60 ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) 40 prosenttia. Rakennuttaja on ely-keskus ja pääurakoitsijana Destia Oy.

Leppävirran jätevedenpuhdistamo muutetaan kesän aikana jätevesien varoaltaaksi.