Liian tiukat ympäristöluvan ehdot kaataisivat sellutehdashankkeen

Finnpulp Oy katsoo, että Kuopioon suunniteltavalle tehtaalle on edellytykset sen esittämillä päästörajoilla ja suunnittelutiedoilla.

– Kun näemme lupaehdot, teemme omat johtopäätöksemme, projektijohtaja Timo Piilonen toteaa.

Aluehallintoviraston päätös valmistunee tammikuussa.

Odotettua tiukemmat ehdot olisivat uhka tehtaan rakentamiselle, koska ne nostavat kustannuksia.

– Löytyykö silloin rahoitusta?

Jätevesien puhdistuksessa aiotaan käyttää käyttövarmaa koeteltua tekniikkaa. Muuten otetaan riski.

– Jos uudessa tekniikassa menee jokin pieleen, ylitetään lupaehtoja. Silloin syntyy maineriski.

Se olisi riski sijoittajillekin.

– Talvivaara on hyvä esimerkki. Meidän lupaesityksessä on yritetty pitää jalat maassa.

Avin on saanut Finnpulpin vastaukset hakemuksesta annettuihin lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteisiin. Hakija kumoaa epävarmuuden päästöistä.

– Vesistömallinnuksiin ei liity epävarmuutta meidän esittämillä lupa-arvoilla. Tiedämme tarkkaan, mitä olemme tekemässä ja mitkä ovat vaikutukset.

Ely-keskuksen vaatimaan fosforimäärän alentamiseen Piilonen toteaa, että keskus ei sitä mitenkään perustele.

– Ikään kuin pienemmät arvot kompensoisivat väitettyä epävarmuutta.

Kansalaiskeskustelusta puuttuu faktoja, mitä Piilonen pitää epätieteellisenä.

– Hatusta heitetään kuin tosiasioita. Ei kerrota, mistä oma totuus tulee.

Yhden väitteen mukaan AOX-kuormitus imeytyy lasten ihon läpi ja aiheuttaa syöpää.

– Näitä epäorgaanisia klooriyhdisteitä syntyy aina kun klooria käytetään. Uimahallin vedessä AOX:ia on vähintään kymmenkertaisesti Kallaveteen verrattuna.

Vesistö- ja laskentamallit laativat Pöyry Oyj:n asiantuntijat.

– Heidän parhaat voimat ovat tässä takana. Muitakin konsultteja on käytetty. En usko, että tuon parempaa osaamista löytyy maailmalta.

Mallinnusten toimivuus selviää, jos ja kun tehdas on saatu pyörimään.

Epävarmuus päästöistä vaikeuttaa maailman suurimman havusellutehtaan lupaa