Liikennevalojen korjaus aiheuttaa haittaa liikenteelle Kuopiossa

Liikennevalokaapaleiden ja -pylväiden korjaus voi aiheuttaa haittaa liikenteelle Kuopiossa ensi viikosta alkaen. Korjauksia tehdään Tasavallankadun ja Jynkänkadun risteyksessä maanantaista kello 7 alkaen.

Töitä tehdään koko viikko aina perjantaihin asti. Valot voivat olla käytössä jo ennen perjantaita. Risteysalueella on 30 kilometrin nopesurajoitus.

Korjaustöistä voi olla haittaa HALI-järjestelmän toimivuuteen Tasavallankadulla.

Liikenteelle aiheutuu merkittävää haittaa liikennevalojen ollessa poissa käytöstä. Autoilijoiden on kiinnitettävä erityistä huomioita jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin sekä risteysalueella oleviin työkoneisiin ja työntekijöihin.

Autoilijoita sekä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä pyydetään käyttämään mahdollisuuksien mukaan muita reittejä.