Louhosralli Finnpulpin tontilta Sorsasalosta Jännevirran siltatyömaalle alkamassa

Liikennevirasto on aloittamassa mittavat louhintatyöt Kuopion Sorsasalossa paikassa, johon on suunnitteilla Finnpulp Oy:n biotuotetehdas. Kalliomurske ajetaan pääosin Jännevirran siltatyömaalle valtatie 9:lle uuden sillan tulopenkereiksi.

Kivenlouhimon ja murskaamon volyymia kuvaa päivittäinen "kiviralli". Louhoksella käy keskimäärin 80 louheenkuljetusautoa vuorokaudessa. Toiminta kestää kesään 2018 saakka. Vajaassa parissa vuodessa louhitaan maksimissaan 270 000 tonnia kalliota. Sivutuotteena syntyy biotuotetehtaan tarpeisiin tasoitettu tontti.

Samalta paikalta, mutta hieman lännempää, louhittiin mittava määrä kalliota 2010-luvun alussa valtatie 5:n ja Kallansiltojen rakennustöitä varten.

Liikennevirasto on hakenut kivenlouhimon toimintaa varten ympäristölupaa, jonka Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntänee ensi torstaina. Liikennevirasto hakee lupaa niin, että toiminta voisi alkaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kallion louhinta tapahtuu räjäyttämällä 1–2 kertaa viikossa. Suurimmat lohkareet rikotaan iskuvasaralla. Lähimmät asuintalot sijaitsevat louhokselta 450–500 metrin etäisyydellä.