Luonnon Ystävät vaatii lisää selvityksiä Murtomäen tuulipuistosta

Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys vaatii parempia selvityksiä siitä, miten Kainuun ja Pohjois-Savon rajalle rakennettava Murtomäen tuulivoimapuisto vaikuttaa alueen eläimiin ja luontoon.

Yhdistys on huolissaan esimerkiksi metsäpeurakannasta. Lisäksi yhdistystä huolettaa tuulivoima-alueen arvon laskeminen retkeilijöiden silmissä.

– Vieremän kunnan on vaadittava kattavampia selvityksiä, toteaa yhdistyksen jäsen Katja Ronkainen.

Luontomatkailulle menetys

Ronkainen uskoo, että matkailu tuulivoimapuiston alueelle loppuu kokonaan, ja myös lähellä sijaitsevan Talaskankaan luonnonsuojelualueen luonne hiljaisena alueena menetetään.

– Alue on merkitty Pohjois-Savon maakuntakaavaan retkeily- ja virkistysalueeksi, ja sillä on vakiintunutta käyttöä. Siellä käydään myös paljon kanalintumetsällä.

Vieremän puolelle on suunniteltu 22 myllyä. Ne näkyvät selvityksissä tehtyjen havainnekuvien perusteella muun muassa Talaskankaan Pikku-Talasjärvelle ja Hällämönharjulle, joka on valtakunnallinen harjujensuojelukohde.

Lue lisää aiheesta keskiviikon Savon Sanomista.