Luottamus horjahtelee Pieksämäen päätöksenteossa

Pieksämäen poliittisten päättäjien luottamus kaupungin virkajohtoon ei ole kovin vahvalla tolalla, mutta luottamus horjuu myös luottamushenkilöiden kesken, kertoo Savon Sanomien kaupunginvaltuutetuille ja kaupunginhallituksen jäsenille tekemä kysely.

Päättäjät ovat selvästi tunnistaneet kaupungin viimeaikaisen kunnallispolitiikan tempoilevuuden ja sekavuuden. Pitkät ja perustellut vastaukset kertovat, että tilanne mietityttää luottamushenkilöitä.

Syytä kompurointiin valtuutetut näkevät sekä virkamiesvalmistelussa että omassakin toiminnassaan. Moni valtuutetuista vaatii asioiden valmisteluun enemmän avoimuutta ja luottamushenkilöiden osallistumista jo varhaisemmassa vaiheessa.

Toisaalta useissa vastauksissa painotetaan valtuutettujen omaa aktiivisuutta suunnitteilla olevien asioiden seuraamisessa.

Vaikka valtuustoryhmät repeilevät ja työskentely koetaan arvaamattomaksi ja työläästi johdettavaksi, harva kuitenkaan kaipaa kuntapolitiikkaan tiukkaa ryhmäkuria.

Moni katsoo kunnallispolitiikkaa repivien rintamalinjojen lähteneen muodostumaan sote-palvelujen ulkoistushankkeesta. Myös kaupunginjohtaja Tapio Turusta arvostellaan voimakkaasta ohjauksesta etenkin sote-kysymyksessä. Osa poliittisista päättäjistä kokee virkamiehen tulleen väärälle tontille.

Viime vuonna luottamustehtävistään luopunut kunnallisneuvos Raimo Mähönen (sd.), entinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, puolustaa virkamiesten oikeutta ja velvollisuutta tehdä esityksiä ja suunnitelmia. Se kuuluu viranhaltijan virkatehtäviin, Mähönen sanoo.

– Virkamiehellä pitää olla selkärankaa tehdä esityksiä. On eri asia, hyväksytäänkö vai hylätäänkö ne, mutta ei sitä ainakaan pitäisi paheksua.

Savon Sanomat toteutti 29.4.-4.5. sähköpostikyselyn Pieksämäen kaupunginvaltuutetuille ja kaupunginhallituksen jäsenille.

Päättäjille esitettiin neljä kysymystä:

1. Toimiiko Pieksämäen kaupungin päätöksenteko ja asioiden valmistelu mielestäsi hyvin, keskinkertaisesti vai huonosti? Ovatko ratkaisut onnistuneita?

2. Mistä kertoo se, että pitkään valmistellut asiat muuttuvat usein prosessin aikana ja vielä loppuvaiheessakin?

3. Mistä johtuu, että valtuustoryhmät ovat monissa asioissa jakaantuneet?

4. Mikä on arviosi päättäjien luottamuksesta kaupunginjohtajaan ja muuhun viranhaltijajohtoon?

Ryhmäkohtaiset yhteisvastaukset huomioonottaen vastaajia oli yli 20, laajasti eri valtuustoryhmistä. Pieksämäen valtuustossa on 42 jäsentä.