Mölymäen asemakaava nytkähti eteenpäin – luonnosaineisto nähtäville

Mölymäen alueen eli Presidentinkadun ympäristön asemakaavan luonnosasiakirjat asetetaan 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville kesäkuun 20. päivästä alkaen. Kaupunkirakennelautakunta piti kaavamuutoksen edistymistä hyvänä asiana ja merkitsi luonnosvaiheen asiakirjat tiedokseen.

Mukana luonnosvaiheen asiakirjoissa on myös Kuopion Palloseuran pääomistajan, liikemies Ari Lahden keskuskentän alueelle teettämä laajennussuunnitelma, jota hän on jalostanut eteenpäin yhdessä Mölymäen arkkitehtuurikilpailun voittajan kanssa.

Kuopion kaupungin va. suunnittelujohtaja Martti Lätti kuitenkin epäilee, että keskuskentän suunnitelma ja oppilaitosalueen muutos erotetaan kaavaehdotusvaiheessa kahdeksi erilliseksi kaavaksi.

– Keskuskenttä kaavoitetaan luultavasti myöhemmin. Oppilaitosalueen kaavalla on enemmän kiire. Lahden suunnitelmat voitiin liittää tähän samaan luonnosaineistoon, koska tavoitteista on päästy yhteisymmärrykseen. Toteutuksen osalta neuvottelut kaupungin kanssa ovat vielä kesken.