Maitoautopilotti etenee yksi kokonaisuus kerrallaan

Pohjois-Savon ely-keskuksessa maitoautohankkeesta vastaava projektipäällikkö Janne Lappalainen kertoo kaiken lähteneen yksinkertaisesta ajatuksesta: kun kuljettaja näkee ongelman, hän raportoi siitä. Ideaa on lähdetty kehittämään hiljalleen.

– Olemme halunneet edetä hallittuina kokonaisuuksina ja askel kerrallaan, Lappalainen sanoo.

– On lähdetty siitä, että pilottialueella saataisiin tehtyä mahdollisimman valmis ja toimintavarma tuote ennen kuin lähdetään laajentamaan. Laajennusvaihe vaatii myös kuljettajien kouluttamista.

Keskusteluja on käyty siitä, laajeneeko hanke ensi talven ajaksi kolmesta ajoneuvosta viiteen. Ratkaisua ei ole kuitenkaan vielä tehty.

– Tämä syksy rakennetaan still-kuvalaajennusta ja ensi vuosi testataan sitä, miten kuvat käytännössä tukevat raportointia. Sen jälkeen tehdään päätöksiä siitä, miten edetään.

Yksi mahdollisuus on ottaa anturidata käyttöön. Toinen on laajentaa raportointi kaikkiin Valion reiluun 80 maitoautoon.

– Meillä on ollut mietinnässä kitka-anturi, joka voisi mitata tien pinnan kitkaa ja myös epätasaisuutta. Siinä on se haaste, että alemmalla tieverkolla, missä suurimmat ongelmat maidon keräämisessä ovat, ei ole kitkavaatimusta. Toki maitoautot ajavat myös isompia teitä, joilla on kitkavaatimukset, mutta siellä ei niin akuuttia ongelmaa ole.

Lappalainen jatkaa, että kitka-antureiden tuottama tieto on tarkkuudeltaan vielä vaihtelevaa. Ongelma onkin saada kaikki mittarit tuottamaan vertailukelpoista tietoa.

– Ylipäätään välineitä tuottaa tietoa on paljon, mutta tiedon tarkkuus on toistaiseksi ongelmallista. Tietoa tulee myös valtavasti, mutta miten se murskataan ja hyödynnetään.

Isoja tietovirtoja ei edes pysty siirtämään syrjäseutujen heikoilla tietoliikenneyhteyksillä.

Metsäteollisuus on esittänyt, että myös puuautot voisivat raportoida teiden kunnosta. Lappalainen toteaa, että Liikenneviraston täytyy arvioida, miten monesta kanavasta tulevaa tietoa he pystyvät hyödyntämään. Maitoautoissa on hänen mukaansa se hyvä puoli, että sekä ajomäärät että kuljettajat vaihtelevat vähän.