Mihin kaupunkipyörät pitäisi sijoittaa? Kuopio kysyy mielipiteitä asukkailta

Kuopion kaupunki kysyy asukkailtaan mielipiteitä kaupunkipyöräjärjestelmästä, pyörien sijoittelusta ja suosituimmista pyöräreiteistä. Kysely on avattu kaupungin verkkosivuilla ja se on auki 6. lokakuuta asti.

Tuloksia hyödynnetään Kuopion kaupunkipyöräjärjestelmän suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Alustavan suunnitelman mukaan myös Kuopioon toteutetaan lähivuosina keskustan ja Savilahden alueen kattava kaupunkipyöräjärjestelmä. Suunnitelmaa viedään eteenpäin kaupungin eri virastojen yhteistyönä, ja se pyritään saamaan valmiiksi vuodenvaihteessa 2017–2018. Päätös Kuopion kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttamisesta ja toteutuksen laajuudesta tehdään syksyn 2017 aikana.

Kaupunkipyöräjärjestelmä on kaupunkialueella toimiva palvelu, joka perustuu helposti lainattaviin tai vuokrattaviin yhteiskäyttöpyöriin. Pyörät säilytetään lukittuina, ja niiden käyttöönotto edellyttää käyttäjän tunnistusta.

Käyttöönotetun pyörän voi palauttaa mille tahansa järjestelmään kuuluvalle pyöräasemalle. Näin myös yksisuuntaisten matkojen tekeminen on mahdollista. Kuka tahansa voi hankkia pyörien käyttöoikeuden edullisesti, tai käyttöoikeus voidaan sisällyttää osaksi joukkoliikenteen matkakortteja.

Käyttöoikeus voidaan hankkia kerralla esim. päiväksi, viikoksi tai koko kaudeksi. Käyttöoikeus mahdollistaa pyörien lyhytaikaisen käytön (esim. 30 min) ilman lisäkorvausta.

Kaupunkipyöräjärjestelmiä on toteutettu useissa Euroopan maissa ja niitä ollaan nostamassa järjestelmällisesti esille Suomen kaupunkien liikennestrategioissa ja liikennejärjestelmäsuunnitelmissa. Helsingissä kaupunkipyörät otettiin käyttöön vuonna 2016, minkä jälkeen järjestelmää on laajennettu aktiivisesti.