Minnatar 2017: Nämä naiset haluavat toimia, jos tilanne sitä vaatii

Iisalmelaislähtöinen, nykyisin Oulussa asuva Katariina Kettunen on yksi lähes 250 naisesta, jotka osallistuvat tänä viikonloppuna naisten valtakunnalliseen valmiusharjoitukseen, Minnatar 2017:een.

Harjoitus pidetään viikonloppuna Karjalan Lennoston alueella. Naiset saavat koulutusta muun muassa ensiavussa, alkusammutuksessa ja metsäoloissa majoittumisessa. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien turvallisuus- ja varautumisvalmiuksia, joista on hyötyä arjessakin. Sotilaallisesta koulutuksesta ei ole kyse, vaikka naisjoukko marssiikin rivistöinä armeijanvihreissä maastoasuissa.

Harjoituksen käytännön järjestelyistä vastaa Naisten Valmiusliitto ry:n Pohjois-Savon alueneuvottelukunta.

Lisää aiheesta lauantain Savon Sanomissa.