Monta myönteistä muutosta - Kuolonkolareiden ja liikenteessä loukkaantuneiden määrä väheni

Liikennekuolemat Pohjois-Savossa laskivat viime vuonna dramaattisesti. Viime vuonna liikenneonnettomuuksissa menehtyi seitsemän ihmistä, kun toissa vuonna määrä oli 26.

Etelä-Savossa sen sijaan menehtyi kolareissa 13 ihmistä, kun toissa vuonna määrä oli yhdeksän.

Pohjois-Savon ely-keskuksen alustavien lukujen mukaan liikenteessä loukkaantuneiden määrä laski molemmissa maakunnissa viime vuoden aikana.

Ely-keskuksen alustavien tietojen mukaan kolareissa loukkaantui viime vuonna Pohjois-Savossa yli 200 ihmistä ja Etelä-Savossa alle 200. Loukkaantuneiden luvut tarkentuvat vielä, kun joulukuun tilastot valmistuvat.

Etelä-Savon kolarimäärien muutos on normaalia vuosittaista vaihtelua. Etelä-Savossa sattuu asukasmäärään nähden paljon kuolonkolareita, koska alue on kuitenkin erittäin vilkasliikenteinen valtateiden ja mökkiliikenteen vuoksi.

Pohjois-Savon kuolonkolareiden iso pudotus johtuu siitä, että vuosi 2016 oli kolaritilastoissa poikkeuksellisen huono moneen vuoteen. Viime vuonna vakavien liikenneonnettomuuksien määrä palasi keskimääräiselle tasolle tai vähän sen alle.

Seitsemän liikenteessä menehtyneen lisäksi Pohjois-Savossa sattui yksi kuolemaan johtanut moottorikelkkaonnettomuus maastossa.

Ylinopeus yhtenä tekijänä

Vaikka esimerkiksi autojen turvallisuus on parantunut, liikennekuolemien määrän pudotus Itä-Suomessa on ollut hidasta.

Kolareiden syiden kirjo on ollut hyvin moninainen, mikä on vaikeuttanut niihin puuttumista. Tärkeinä osasyinä kuolonkolareissa ja vakavissa loukkaantumisissa ovat olleet päihteet, ajoterveyden ongelmat eli ajovireys tai sairaudet, ylinopeudet sekä joinakin vuosina itsemurhat.

Koko Savon alueella viime vuonna kahden epäillään johtuneen päihteistä ja neljän ylinopeudesta.

Hirvinauhaa lisää

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä on pyrkinyt vuosittain toteuttamaan uudistuksia, joilla liikenneturvallisuutta parannetaan mahdollisimman tehokkaasti. Pohjois-Savon ely-keskuksen vetämään ryhmään kuuluvat aluehallintovirasto, poliisi, pelastuslaitos, Liikenneturva ja joitakin kuntia.

Pohjois-Savon ely-keskuksen mukaan viime vuoden merkittävämpiä liikenneturvallisuusparannuksia olivat kiertoliittymä valtatie 27:llä Kiuruvedellä sekä Siilinjärvellä Yaran liittymän muuttaminen eritasoliittymäksi. Yaran liittymä sijaitsee kantatie 75:llä eli vilkkaalla reitillä Tahkolle.

Lisäksi ely-keskuksen ja kunnat lisäsivät tieurakoiden yhteydessä suojateiden näkyvyyttä, paransivat hidastetöyssyjä, maalasivat nopeusrajoitusmerkintöjä katuun sekä uusivat täristäviä viivamerkintöjä asvalteissa.

Kuopion ja Siilinjärven välillä raivattiin merkittävällä tavalla tien vierustoja, mikä vähensi hirvi- ja peurakolareita moottoritiellä.

Siilinjärven ja Varpaisjärven väliselle seututielle lisättiin myös hirvinauhaa tien varteen.

Poliisin liikennevalvonta väheni viime vuonna, mutta poliisi lisäsi puhallutusten määrää rattijuopumusvalvonnassa.