Montolan turmakaivos voi avautua taas

Pieksämäen kaupungin vesilaitoksessa on suunnitteilla vesihuoltohanke, jonka myötä Montolan vedenottamon käyttö loppuu lähes kokonaan.

Tämä voi merkitä sitä, että sukeltaminen kielletyssä Montolan kaivoksessa voidaan sallia uudelleen.

Sukelluskiellon syynä on ollut se, että harrastuksen on katsottu aiheuttavan mahdollista haittaa kaivoksen vedenlaadulle.

Kielto voidaan purkaa, mikäli ympäristöviranomainen katsoo, ettei sukeltaminen enää haittaa vedenottoa.

Sukeltaminen Montolan kaivoksen avoaltaassa ja kaivoskuiluissa on ollut kielletty terveydensuojelulain nojalla vuodesta 2004.

Menehtynyt sukeltaja nostettiin ylös onkalosta