Motoparkin melurajasta eniten muistutuksia

Motoparkin melualuerajaus Virtasalmella poiki eniten muistutuksia Etelä-Savon maakuntakaavaehdotukseen. Ehdotuksesta jätettiin kaikkiaan 32 muistutusta ja 60 lausuntoa.

Allekirjoittajia muistutuksilla oli kaikkiaan 160 ja niistä 72 koski Motoparkia. Ideaparkin sijoittamista Pieksämäen Naiskankaalle vastusti 29 allekirjoittajaa eli toiseksi eniten.

Kaavaehdotus koskee koko maakuntaa ja kaikkia maankäyttömuotoja. Maakuntahallitus antaa vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin 23.2. ja päättää samalla, laitetaanko ehdotus uudelleen nähtäville.

Uusi maakuntavaltuusto päättää kaavasta toukokuun lopulla. Lopullisesti kaavan vahvistaa ympäristöministeriö.

Motopark-kiista ratkaistaan KHO:ssa

Lehti: Motoparkin toiminta saattaa loppua

Motopark saa vankan tuen Facebookissa

Motoparkin ympäristöluvasta valitettiin