Murto ja Multia tyytymättömiä käräjäoikeuden tuomioon

Rautavaaran kunnanjohtaja Unto Murto on ilmoittanut tyytymättömyytensä saamaansa Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomioon.

Murto tuomittiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 20 päiväsakkoon. Tuomio liittyy vuosina 2009–2010 tehtyyn palvelukeskuksen keittiöhankintaan Multian kunnassa, jossa Murto oli tuolloin kunnanjohtajana.

Oikeuden mukaan Murto ei rikkonut tahallisesti virkavelvollisuuttaan, mutta kohtuudella vaadittavaa huolellisuusvelvoitetta, kun kunta hankki yli 600 000 euron arvoisen keittiön suoraan ilman kilpailutusta.

Noin 63 000 euron toimitusmaksuun ja siitä kunnalle aiheutuneeseen vahinkoon liittynyt syyte hylättiin. Ilman korvauksia jäänyt Multian kunta on ilmoittautunut tyytymättömyytensä tämän syytekohdan ratkaisuun.

Tyytymättömyytensä ilmoittaneiden on toimitettava valituksensa Vaasan hovioikeuteen 30 päivän kuluessa käräjäoikeuden tuomiosta (11.2.).