Museovirasto ei valita enää Pekka Pitkäsen rakennuksen purkamisesta

Museovirasto ei lähde valittamaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) arkkitehti Pekka Pitkäsen suunnitteleman Kuopion entisen sairaanhoito-oppilaitoksen purkamisesta.

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Museoviraston Valkeisen sairaalan ja Savonian kampusalueen asemakaavamuutoksesta tekemän valituksen kesäkuussa. Päätös mahdollistaa oppilaitoksen purkamisen.

– Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluihin perehdyttyään Museovirasto ei näe edellytyksiä hakea KHO:lta valituslupaa hallinto-oikeuden asemakaavaa koskevasta päätöksestä. Museovirasto ei kuitenkaan yhdy hallinto-oikeuden arvioon asiassa, kertoo viraston lakimies Juha Maaperä.

Museovirasto pitää hallinto-oikeuden päätöstä valitettavana, mutta on valmis yhteistyöhön rakennuttajan ja kaupungin kanssa alueen kehittämiseksi laadukkaasti. Entisellä sairaala- ja oppilaitosalueella on useita vanhoja suojelukohteita.

Kuopion kaupungin kaavoitusteknikko Jussi Partasen mukaan alueen asemakaavasta tulee lainvoimainen valitusajan jälkeen eli heinäkuun lopussa, ellei asia etene KHO:n.

Lujatalo Oy voi siis aloittaa alueen toteuttamisen arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun keväällä 2014 voittaneen Malmgrenin ranta -työn pohjalta. Alueelle on suunniteltu 400–450 asuntoa. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2018.