Näin Saimaata parannetaan Mikkelissä

Mikkelin eteläpuolisen Saimaan vedenlaatu aiotaan nostaa lähivuosina tyydyttävästä hyväksi. Tämän mahdollistavat Mikkelin vesilaitoksen tuleva uusi jätevedenpuhdistamo, uusi teknologia ja vedenlaadun seurannan kehittäminen.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, kaupunki, alueen lupa- ja valvontaviranomaiset sekä turvallisuuden asiantuntijayritys Censeo Oy kehittävät yhteisessä hankkeessa järjestelmää, jolla vesistön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä saadaan kattavampaa ja laadukkaampaa tietoa.

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä mallinnus- ja arviointijärjestelmä VEMALA lokalisoidaan ja tiedon käytettävyyttä parannetaan.

Suomessa ei ole aiemmin käytetty vastaavassa mittakaavassa automaattista mallia vesien tilan seurannassa, kertoo ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ely-keskuksesta. Häkkisen mukaan mallin käytöllä on laajenemisen mahdollisuuksia sekä kotimaisten vesistökuormittajien alapuolisissa vesistöissä että viennissä.