Naistentalon palon aiheuttanut maalausyhtiö tuomittiin työturvallisuusrikkomuksesta

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi Iisalmen Naistentalon tulipalon aiheuttaneen maalausyhtiön työturvallisuusrikkomuksesta. Käräjäoikeus määräsi yrityksen menettämään valtiolle 100 euroa, ja lisäksi vastaava työnjohtaja sai kymmenen päiväsakkoa, joiden suuruus on yhteensä 450 euroa.

Yritys ja sen vastaava työnjohtaja kiistivät maanantaina oikeudessa syyllisyytensä työturvallisuusrikkomukseen. Maalausyritys kiisti myös, että se olisi saanut taloudellista hyötyä siitä, että Naistentalon maalausurakasta jätettiin laatimatta kirjallinen työturvallisuus- ja paloturvasuunnitelma.

Syyttäjä korosti, että kirjallinen suunnitelma jätettiin tekemättä, vaikka urakan tarjouspyynnössä todettiin, että urakoitsijan on kiinnitettävä paloturvallisuuteen erityistä huomiota.

Lisäksi urakan tarjouspyynnössä vaadittiin myös, että lämpökäsiteltyjä pintoja pitäisi tarkkailla kaksi tuntia sen jälkeen, kun niitä on kuumennettu infrapunalaitteella. Urakkaa hoitanut yhtiö oli ohjeistanut työntekijöitään kuitenkin tarkkailemaan käsiteltyjä pintoja vain tunnin ajan.

Oikeuden mukaan vanhan, 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa rakennetun puurakennuksen maalinpoisto kuumentamalla olisi vaatinut kirjallisen turvallisuussuunnitelman tekemistä.

Infrapunalaitteen paloturvallisuuden piti olla "idioottivarma"

Vastaavan työnjohtajan mukaan paloa ei olisi voitu estää, vaikka kirjallinen paloturvasuunnitelma olisi tehty. Paloturvallisuusasiat käytiin hänen mukaansa läpi suullisesti yhdessä Naistentaloa maalanneiden työntekijöiden kanssa.

Maalausyrityksen mukaan työmaalla oli huolehdittu siisteydestä ja järjestyksestä sekä siitä, että alkusammutusvälineet olivat lähellä saatavilla. Kun palo huomattiin, maalarit hoitivat alkusammutuksen.

Vastaava työnjohtaja sanoi pitäneensä maalin poistamista infrapunalaitteella "idioottivarmana keinona" paloturvallisuuden kannalta. Myös urakan tilaaja ja suunnittelutoimisto olivat hyväksyneet menetelmän, ja infrapunalaitteen käyttö oli työntekijöille ja yritykselle tuttua.

Lue lisää aiheesta tiistain lehdestä.

Naistentalon palosta on nostettu syyte työturvallisuusrikkomuksesta

Tulipalossa puoliksi tuhoutunut Naistentalo toimii taas