Nuorten mielenterveys hoitotakuun ongelma Kuopiossa

Hoitotakuu toteutuu pääosin Kuopion kaupungin terveyspalveluissa, ilmenee kaupungin tiedotteesta. Hoitotakuu ei toteudu nuorten mielenterveysyksikössä, puheterapiassa ja Harjulan sisätautien poliklinikassa.

Nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on vajaassa kahdessakymmenessä tapauksessa ylittynyt kevään aikana parista päivästä muutamiin viikkoihin.

Lasten puheterapiassa hoitotakuu ylittyi hieman kolmella henkilöllä. Odotusaika terapiaan arvion jälkeen on tällä hetkellä noin neljästä viiteen kuukautta. Harjulan sisätautien poliklinikalla kolmen kuukauden hoitotakuu ylittyy kolmella henkilöllä.

Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin kahden viikon sisällä. Hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä.

Vastaanottopalvelujen kiireellinen hoito annetaan heti tiimeissä, Kuopion akuutissa ilta- ja viikonloppuvastaanotossa tai päivystyksessä.

Suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä ja odotusaika jonosta tarkastukseen kestää noin viisi kuukautta. Yli kuusi kuukautta jonottaneita ei ole.

Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa hoitoaika on tarjottu terapiaan kykeneville pääsääntöisesti kuukauden sisällä. Lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiassa odotusaika arvion jälkeen on tällä hetkellä neljä kuukautta.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitoon pääsy toteutuu arvioidun kiireellisyyden perusteella. Keskimääräinen odotusaika on ollut noin kolmesta neljään viikkoa.

Hoitotakuun toteutumisesta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Hoitotakuu tarkoittaa, että hoitoon on päästävä lakisääteisesti tietyssä ajassa.