Nyt 7 600 maitotilaa, vuonna 2022 vain 3 700

Maitotilojen määrä laskee Suomessa rajusti seuraavien vuosien aikana.

MTK:n tilaaman Maidontuotannon kehitysnäkymät 2022 -raportin ennusteen mukaan yli puolet nykyisistä tiloista lopettaa vuoteen 2022 mennessä.

Tällä hetkellä maitotiloja on 7 600, kun vuoden 2022 ennusteessa tiloja ennakoidaan olevan 3 700. Vuoteen 2020 jatkavia on 4 700.

Ennuste perustuu Suomen Gallup Elintarviketiedon toteuttamaan kyselyyn, johon vastasi 1 200 maitotilaa.

Luopumisen syinä mainittiin heikko kannattavuus, suuri työmäärä ja sitovuus, matala tuottajahinta ja EU-vaatimukset.

Kannattavuusnäkymät ovat heikentyneet sekä nykytilanteen että odotusten suhteen. Investointeja on suunnitteilla vähemmän kuin vuosi sitten ja niiden kokoluokka pienenee.

Tilojen kehittymistä rajoittavat eniten maatalouspolitiikan epävarmuus ja tuotannon kannattavuus. Suurilla tiloilla vaikuttaa myös lisäpellon saatavuus.

Samalla kun tilamäärä vähenee, tilakoot kasvavat.

Keskimääräinen lehmäluku nousee nykyisestä 37 lehmästä 70 lehmään vuoteen 2022 mennessä. Koko maan osalta lehmämäärä vähenee nykyisestä 284 000 lehmästä 259 000 lehmään.

Tilakokojen kasvaessa suomalaisen maidontuotannon kokonaismäärä pysyy ennusteessa nykyisellä tasollaan.

Kun tänä vuonna meijereihin tuodaan 2 323 miljoonaa litraa maitoa, vuonna 2022 määrä on 2 310 miljoonaa litraa.

Jatkavista tiloista yli 90 prosenttia tavoittelee lehmien keskituotosten nostoa. Siihen pyritään eläinainesta kehittämällä, jalostuksella, karsinnalla ja rehujen laadulla.

Jatkamiseen kannustavat eläinten kanssa työskentely, toimeentulo, elämäntapa ja mielekäs työ.

Yli 60 lehmän tiloilla tehokas jatkokannustin on äskettäin tehty investointi