OECD haluaa kehittää harvaan asuttuja alueita

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n alueellinen katsaus antaa pohjoisille harvaan asutuille alueille (NSPA) politiikkasuosituksia, joiden kautta pyritään edistämään alueiden kehitystä. Brysselissä maanantaina julkaistuilla suosituksilla halutaan vaikuttaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

– OECD:n tutkimus osoittaa, että NSPA ei ole vain erilaisten tukien kohde, vaan meillä on annettavanamme huomattavaa lisäarvoa eurooppalaiseen talouskasvuun, totesi NSPA-verkoston puheenjohtaja, Pohjois-Savon liiton aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa.

Alueiden haasteina pidetään pitkiä etäisyyksiä, harvaa asutusta ja kylmyyttä, mutta etuja ovat laaja raaka-ainepotentiaali ja korkea osaaminen. Erityispiirteet on otettu huomioon kansallisessa ja EU:n päätöksenteossa.