Oikeusasiamieheltä moitteet Juankosken päätöksenteolle

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan Juankosken kaupunginhallituksen päätöksenteko on ollut puutteellista Premium Boardin kartonkitehtaan saneerausmenettelyssä.

Ongelmat liittyivät valtiontukisääntelyyn ja niiden soveltamiseen. Sakslinin mukaan Juankosken kaupungilla on ollut asiasta virheellinen käsitys. Oikeudellinen tausta löytyy korkeimman hallinto-oikeuden ja unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännöstä.

– EU:n valtiontukisääntely saattaa tulla sovellettavaksi myös yrityssaneerausmenettelyyn ja kaupunginhallituksen olisi tullut sitä koskevia lausumia käräjäoikeudelle antaessaan ottaa huomioon myös mahdollinen valtiontukisäännösten vaikutus asiaan, Sakslin kirjoittaa.

Juankosken kaupunginhallituksen mukaan käräjäoikeuden vahvistamien yrityssaneerausta koskevien päätösten vaikutusten selvittely suhteessa EU:n kilpailusäädäntöön ei kuulunut kaupungille.