Oinaskylän tuulivoimakaava jäi pöydälle

Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan ehdotus jäi Vesannon kunnanhallituksen maanantaisessa kokouksessa pöydälle.

Kunnanjohtaja Pasi Lievonen esitti kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi teknisen lautakunnan esityksen, jonka mukaan osayleiskaava siirrettäisiin kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus haluaa kuitenkin vielä lisäselvityksiä ennen ehdotuksen siirtämistä valtuuston päätettäväksi.