On lähdettävä luomaan uutta ruohonjuuritasolta

Pieksämäen kylät ry:n uudessa hankkeessa kokeillaan systemaattisesti, miten asukkaiden osallisuutta voidaan parantaa.

– Toivoisi, että Pieksämäellä luotaisiin malli, joka valmistaa maaseutualueita kuntarakennemuutoksiin. Niissä tilanteissa etenkään reuna-alueiden asiat eivät tahdo olla kenenkään hanskassa, sanoo kyläasiamies Vuokko Jaakkola.

Aikaisempi kylien kehittämishanke loi kumppanuuspöydät, joissa asioita valmistellaan kunnalliseen päätöksentekoon. Nyt kumppanuuspöytien työtä kehitetään.

Jäppilässä, Virtasalmella ja entisen Pieksämäen maalaiskunnan alueella on omat kumppanuuspöytänsä, jotka kokoontuvat jokaisena vuodenaikana. Eri alueiden pöydillä voi olla myös yhteiskokouksia.

Kokoonkutsujana on sivistysjohtaja, joka tuo kumppanuuspöydän käsiteltäväksi eri hallintokuntien johtajilta saamiaan aiheita. Kyläasiamies tuo käsiteltäväksi kylien esittämiä asioita.

– Kirkonkylien terveysasemat oli jo päätetty lopettaa, mutta kun Jäppilän kylät ja Virtasalmi-yhdistys saivat olla mukana jatkovalmistelussa, saatiin muutos menemään hyvin varsinkin Jäppilässä. On havaittu, että asioiden pohtiminen yhdessä kannattaa, Jaakkola kuvaa prosessia, jossa mietintään tuodaan konkreettisia ruohonjuuritason asioita.

Yhteistyöpöytiä kehitettäessä otetaan niihin mukaan asiantuntijoita, muiden muassa Kuntaliiton lähidemokratiaverkosto sekä valtakunnallinen maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä. Etelä-Savosta mukaan tulevat maakuntaliiton sekä Ruralia-instituutin kumppanuuspöytien kehittäjät. Mukana hankkeen kansalaisfoorumeissa ovat Pieksämäen vanhusneuvosto sekä nuorisovaltuusto Pisto.

Kyliä vahvistetaan myös kehittämällä kylätapahtumista entistä vetovoimaisempia. Yhdestä tapahtumasta aletaan kehittää maakunnallista tapahtumaa ja sen lisäksi tehdään uudenlaisia vetonauloja. Vähintään 12 000 ihmistä kävi Pieksämäen kylien kesätapahtumissa vuonna 2014.