"Pöllähtänyt ajatus"

Kuopion Kalevalan koulun lakkautusta ollaan aikaistamassa vuodella. Oppilaiden vanhemmat saivat lokakuun lopussa tiedotteen, jossa kerrottiin kaupungin selvittävän, voidaanko Kalevalan koulun kiinteistö tyhjentää jo ensi syksynä. Alun perin vain tulevien seitsemäsluokkalaisten piti siirtyä Hatsalan klassilliseen kouluun ensi syksynä.

– En voi käsittää, minne oppilaat sopisivat näin nopealla aikataululla. Pöllähtänyt ajatus, sanoo Jussi Hakala Kalevalan koulun vanhempainyhdistyksestä.

Kuopion kaupungin opetusjohtaja Leena Auvinen kertoo selvitystyön olevan vielä kesken, minkä vuoksi yksityiskohtien kommentointi on vaikeaa.

– Ainakin toivotaan, että tämä olisi mahdollista, koska meillä on aika iso sopeutustarve olemassa, ja jollakin tavalla meidän täytyy annetussa raamissa pysyä, Auvinen sanoo.

Laskelmia koulun aikaistetun lakkauttamisen taloudellisista vaikutuksista tehdään Auvisen mukaan parhaillaan, eikä hän vielä lähde arvioimaan säästöjen suuruutta.

Yläkoululaisten kanssa samassa kiinteistössä ovat Kalevalan koulun luokat 5–6, joiden oppilaille täytyy myös löytää uudet koulutilat.

Selvitystyö tehdään 16. joulukuuta mennessä, jolloin ensi vuoden käyttösuunnitelma hyväksytään kasvun ja oppimisen lautakunnassa.

Kalevalan koulun rehtorin Merja Lainisen vastauksesta voi päätellä olennaisen, kun häneltä kysytään aikaistetun lakkauttamisen todennäköisyyttä.

– Päätöstä on valmisteltu siihen suuntaan Leena Auvisen johdolla, Laininen sanoo.

– Tällä aikataululla tämä on todella hankala prosessi, mutta näinhän se on tehtävä, jos poliitikot niin päättävät.

Lainisen mukaan kaikki vakinaiset opettajat työllistyvät kaupungin tehtäviin. Määräaikaisten tilanne on kuitenkin auki. Myöskään oppilaat eivät vielä tiedä tulevasta.

– Oppilaiden keskuudessa on varmasti jonkin verran epävarmuutta tulevaisuudesta: siirtyvätkö samat kaverit, siirrytäänkö luokkana, Laininen sanoo.

– On monia asioita, jotka vanhempia mietityttävät, esimerkiksi että jatkuvatko saksan- ja tanssinopiskelu ja miten koulumatkat järjestyvät.

Pitkää saksaa Kalevalan koulussa opiskelevat kahdeksasluokkalaiset Janne Hämäläinen ja Saku Nyman kertovat, ettei heillä ole vielä tietoa siitä, missä he käyvät ensi syksynä koulua.

– Ei ole vielä varmaa tietoa, Hämäläinen vastaa myös kysymykseen siitä, missä saksanopiskelua pystyy jatkamaan.

Nymanin ja Hämäläisen koulumatkat ovat lyhyemmät Kalevalan kouluun kuin Hatsalaan.

– Jatkaisimme mieluummin täällä. Pysyisi opettajat ja luokka samana, he toteavat.

Kalevalan yläkoululaiset siirtyvät pääosin Hatsalaan, mutta Lainisen mukaan ainakin tanssin painotusopetuksessa olevien kaavaillaan siirtyvän Minna Canthin kouluun. Hän arvelee, että Hatsalaan joudutaan hankkimaan lisätiloja uusien oppilaiden myötä. Auvinen toteaa kuitenkin, että tilojen käytön ja toiminnan selvittely on vielä kesken.

– Ei voida niin yksioikoisesti sanoa, että johonkin tarvitaan lisää tilaa ja johonkin ei, Auvinen sanoo.

Myös Hakala ihmettelee, miten Hatsalan tilakysymys aiotaan ratkaista. Hän arvelee Kalevalan lakkauttamisen johtavan myös ryhmäkokojen suurenemiseen.

– Ryhmäkokojen osalta ei tässä vaiheessa voi vielä yksilöidysti sanoa mitään. On toki mahdollista, että ylipäänsä ryhmäkoot jonkin verran kasvavat, Auvinen kommentoi viitaten kaikkiin Kuopion kouluihin.

Kaupungin menettelytapakin hiertää vanhempainyhdistystä. Koulun lakkautuspäätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, mutta kaupunki ei silti järjestä tämän syksyn kuudesluokkalaisille tutustumistilaisuutta Kalevalan koululla.

Kuntalain mukaan päätöksen täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä, jos siitä on tehty valitus tai oikaisuvaatimus, ja jos valitus käy täytäntöönpanon vuoksi hyödyttömäksi.

– Ilmeisesti kaupungin valmistelut ovat sen kaltaisia, että niillä ei mitätöidä meidän valitustamme, mutta sanotaan, että ollaan lähituntumassa, Hakala toteaa.

Kaupungin tiedotukselle kovaa arvostelua

Kommentointi on suljettu