Pariisissa päästiin jyvälle Varkauden perhetyöstä

Lapsiperheiden hyvinvoinnin puolesta Varkaudessa tehtävä työ antaa nyt kehittämiseväitä maailmalle. SOS-Lapsikylän kehittämispäällikkö Kati Palsanen esitteli vastikään Varkauden kaupungin ja SOS-Lapsikylän kehittämää mallia OECD Forumissa Pariisissa talous- ja kehitysjärjestön kutsusta.

– Meidän viestimme on, että perheiden hyvinvoinnin edistäminen on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavaa, Kati Palsanen kertoo.

– OECD:tä kiinnostaa malli, jossa hyvinvoinnin edistäminen ja taloudelliset säästöt eivät sulje toisiaan pois vaan päinvastoin.

Varkauden pilottiin on kiinnostusta kotikulmillakin. Kun sote-palvelut lähivuosina siirtyvät maakuntien järjestettäviksi, yhteistä hanketta on alettu suunnitella myös koko Pohjois-Savoon.

Varkauden mallia alettiin rakentaa keväällä 2015. Ajatuksena oli kehittää kokonaisvaltainen toimintamalli, jolla lisätään perheiden hyvinvointia ja torjutaan ennalta tarvetta raskaisiin ja kalliisiin toimiin, kuten huostaanottoihin.

– Meille on päässyt syntymään palvelumalli, joka on vähän raskas ja käyttäjälle hankala eikä tunnista perheen kokonaisuutta. On syntynyt paljon auttamista, jossa hoidetaan oireita, mutta ei päästä perussyihin.

Varkaudessa tuodaan peruspalveluja lähestyttäviksi muun muassa niin, että perheellä on yksi yhteyshenkilö, kuten kouluterveydenhoitaja, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Monenlaista tukea tarvitseva perhe voi saada rinnalleen perhekumppanin, joka välittää tietoa moniammatilliselle työryhmälle.