Peiposjärven koulun lakkautus katsotaan tehdyn väärin perustein

Peiposjärven ja Siikamäen asukkaat esittävät Pieksämäen kaupungille Peiposjärven koulun ja ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkamista keskeytyksettä elokuun alusta eteenpäin. Aloitteen takana ovat myös alueella toimivat yhdistykset.

Asukkaiden mukaan koulun ja päivähoitoyksikön lakkautuspäätös on tehty väärin perustein: lakkautuksesta ei tule odotettuja säästöjä.

Aloitteessa todetaan, että kaupunki on itse todennut näin tehdyissä tarkennuslaskelmissa ja vahvistanut tämän koulutuslautakunnan kokouspäätöksellä 16.12.2015.

Koulurakennus on terve, eivätkä esimerkiksi tyylillisesti eri aikakausilta olevat, mutta hyväkuntoiset ikkunat tai lämmitettävien vesikourujen puute vaikuta koulunpitoon tai ryhmiksen toimintaan.

Aloitteen tekijät esittävät samalla Siikamäki–Peiposjärvi-kyläalueen nostamista Pieksämäen viidenneksi elämänkaarisuuskeskukseksi ja että alueelle perustetaan kumppanuuspöytä yhdessä naapurikuntien kanssa jatkamaan alueen kehittämistä.