Peltotukien tarkastajat lähtevät liikkeelle Etelä-Savossa

Ely-keskuksen tarkastajat tekevät tänä vuonna valvontakäyntejä 150 maataloustukia hakeneelle maatilalle Etelä-Savossa.

Valvontakäynnit alkavat heinäkuun alussa. Valvonnan piirissä on vähintään viisi prosenttia kaikista peltotukia hakeneista tiloista.

EU:n suoraa eläintukea hakeneista tiloista ja eläinmääristä valvontaan molemmista viisi prosenttia.

Käynneillä tarkastetaan, täyttyvätkö tuen saannin ehdot, onko pinta-alat ja viljelykasvit ilmoitettu oikein.

Viljelijä voi hakea oikaisua tukipäätökseen. Käytössä on nyt myös uusi Keltainen kortti -menettely.

Viljelijä voi saada Keltaisen kortin vain yhden kerran kutakin tukea kohti. Keltaista korttia voidaan käyttää silloin, kun tukityypin pinta-alaero on 3–10 prosenttia ja se on havaittu ensimmäisen kerran.

Jos korttia käytetään, tuen pinta-alaseuraamus alenee valvontavuonna puoleen.