Perussuomalaiset eivät lupauksensa mukaisesti hakeneet kaupungilta tukea

Kuusi valtuustoryhmää hakee Kuopion kaupungilta yhteensä 63 000 euroa toimintatukea kuluvalle vuodelle. Kyse on uudesta tukimuodosta, jota ryhmien tuli hakea tammikuun loppuun mennessä kaupungilta antamalla rahan käytöstä ennakkosuunnitelma.

Kuopion valtuustoryhmistä ainoastaan perussuomalaiset jättivät käyttämättä tukimahdollisuuden kuten ryhmä jo kaupunginvaltuuston kokouksessa tukimuodosta päätettäessä ilmoitti tekevänsä. Ryhmällä olisi ollut oikeus 13 000 euron tukeen.

Suurinta 16 000 euron tukipottia haki kokoomus. Muiden hakemat euromäärät suuruusjärjestyksessä ovat: keskusta 15 000, sosialidemokraatit 15 000, vihreät 7000, vasemmistoliitto 6000 ja kristillisdemokraatit 4000 euroa.

Kokoomus ilmoittaa hakemuksessaan käyttävänsä tuesta 8000 euroa tapahtumien tukeen ja palvelujen ostoon. Viestintä, tiedotus, kuntalaistilaisuudet ja matkat nielevät 5000 euroa. Koulutukseen halutaan 2500 ja muihin kuluihin 500 euroa.

Keskusta ilmoittaa käyttävänsä 6000 euroa tarjoiluun, ilmoituksiin ja matkakuluihin kuntalaiskohtaamisissa kaupungin eri osa-alueilla. Luottamushenkilöiden liiketaloudellista ja johtamiskoulutusta varten haetaan 5000 euroa. Verkostoitumiseen eli uusien valtuutettujen tutustuttamiseen alueen elinkeinoelämään, yrittäjiin ja kolmanteen sektoriin kuluu 4000 euroa.

Sosialidemokraattien hakemuksessa kustannukset jakautuvat seuraavasti: tilavuokrat 2000, luennoitsijapalkkiot 1000, lehtimainokset 7000, koulutustilaisuudet 4000 ja matkakustannukset 1000 euroa. He aikovat järjestää tammi–maaliskuussa neljä kansalaiskeskustelutilaisuutta plus kahdeksan erillistä kansalaistapaamista eri puolilla kaupunkia. Vuoden loppupuolella olisi vielä kuusi kansalaistapaamista.

Vasemmistoliitto hakee 2800 euroa 6–8 kansalaistapaamiseen. Ostopalveluihin, sihteerin ja asiantuntijoiden palkkioihin tarvitaan 1200 euroa plus tila- ja toimistopalveluihin sekä koulutukseen kumpaankin 1000 euroa.

Kristillisdemokraatit haluavat 2000 euroa kuntalaisten tapaamiseen helmi–joulukuussa eri puolilla Kuopiota. Summa sisältää tilavuokrat, tarjoilut ja ilmoitukset. Lisäksi tarvitaan 2000 euroa luottamushenkilöiden koulutukseen.

Vihreät aikovat järjestää asiantuntijaseminaarin ja luottamushenkilökoulutusta. Haussa on 500 euroa majoitus- ja matkakuluihin, 200 euroa ilmoituksiin ja tiedotukseen, 2500 euroa ulkopuolisiin palveluihin, vuokriin 600 euroa ja muihin kuluihin kuten tarjoiluun ja materiaaleihin 1400 euroa.

Tukihakemukset ovat muodoltaan hyvin erilaisia.

– Päällisin puolin hakemukset ovat nähdäkseni ihan asianmukaisia. Pitää käydä nämä vielä tarkemmin läpi ja katsoa, onko joihinkin osioihin tarpeen pyytää vielä ryhmiltä tarkennuksia, sanoo Kuopion hallintojohtaja Heikki Vienola.

Vain keskusta ja kristillisdemokraatit ovat hyödyntäneet valmista kaupungin hakemuskaavaketta. Muut jättivät vapaamuotoisia hakemuksia.

Niukin on kokoomuksen hakemus, jossa ei avata pääotsikoita enempää tuen käyttöä eikä ajankohtia. Toista ääripäätä edustaa sosialidemokraattien hakemus, jossa on aikataulutettukin tuen käyttö. Heidän ja kristillisdemokraattien hakemuksesta voi päätellä, että tukea käytetään kunnallisvaalien alla kuntalaistilaisuuksiin.

Ainoastaan keskustan ryhmä ilmoittaa, että heidän osaltaan tuen hyödyntävät kokonaisuudessaan kevään kuntavaaleissa valittavan uuden valtuuston jäsenet.