Pieksämäellä väännetään taas vastuuvapaudesta

Pieksämäen tarkastuslautakunta esittää jälleen, ettei vuoden 2015 tilinpäätöksestä myönnetä tili- ja vastuuvapautta ennen kuin vastuullisten viranhaltijoiden toimet Hiekanpään yläkoulun suunnittelussa on selvitetty.

Kaupunginvaltuusto saa jälleen asian eteensä ensi tiistaina. Huhtikuun lopulla valtuusto jätti asian pöydälle äänestyksen jälkeen.

Tuolloin tarkastuslautakunta esitti äänin 3-2 kirjallisen varoituksen antamista neljälle johtavalle viranhaltijalle. Kuntalain mukaan työnjohdollisten toimenpiteiden valmistelu valtuustolle ei kuitenkaan kuulu tarkastuslautakunnan toimivaltaan.

Tilintarkastajan tarkastuskertomuksessa eikä valtuuston erikseen vaatiman erityistarkastuksen raportissa ole annettu muistutuksia tilivelvollisille.

Myös vastuuvapaus vuodelta 2016 jäänee osittain myöntämättä. Tilintarkastaja esittää vastuuvapauden siirtämistä vielä kiistan kohteena olevan Hiekanpään hankkeen suunnittelusopimuksen keskeyttämisen osalta. Kaupunki ja suunnittelija ovat eri mieltä menettelystä ja korvauksesta.

Tarkastuslautakunta päätti jälleen äänin 3-2 tiukemmasta esityksestä. Sen mukaan vastuuvapautta ei pidä myöntää koko Hiekanpään suunnittelukustannusten osalta.