Pieksämäen johto pannaan kuulusteluun

Kiista Hiekanpään yläkouluhankkeesta ja vuoden 2015 tili- ja vastuuvapauden hyväksymisestä jatkuu yhä Pieksämäellä.

Kaupunginhallitus hylkäsi äänin 6-5 puheenjohtaja Arto Sepposen (kesk.) esityksen, jonka mukaan selvitykset tapahtumista ja virkajohdon toimista olisi katsottu jo riittäviksi ja valtuustolle esitetty vastuuvapauden myöntämistä.

Sinikka Riipisen (kesk.) vastaesityksen mukaan kaupunginhallitus kutsuu vielä kuultavaksi kaupunginjohtaja Tapio Turusen, entisen sivistysjohtajan Kari Koistisen, kiinteistöpäällikkö Reijo Raition ja hallintojohtaja Ulla Nykäsen. Jatkotoimista päätetään kuulemisen jälkeen.

– Ilmeisesti tahtotila on, että kuulemisen ja selvitysten perusteella pitää löytää jotain, jonka perusteella voisi antaa kirjallisen varoituksen, puheenjohtaja Sepponen sanoo.

Hiekanpään kouluhanke etenee nyt omaa tahtiaan, mutta sotkun pitkittyminen haittaa alkamassa olevaa kaupungin strategiatyötä, Sepponen arvioi.

– Kun tälläinen tilanne on päällä, on aika mahdoton yhtälö viedä strategiaa innostuneesti eteenpäin. Luulen, että virkamiehillä on sama tunne.

Jos vastuuvapaus evätään, se on perusteltava erityisen huolellisesti, kun tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty moitteita. Valtuuston on myös päätettävä siitä seuraavista toimista. Kyseeseen tulisivat lähinnä korvausvaatimus tai rikossyyte.

Kaupunginhallitus jätti maanantaina pöydälle myös oikaisuvaatimuksen Lundén Architecture Oy:lle tehdystä sovintokorvaustarjouksesta. Suunnittelutoimiston kanssa on neuvoteltu sovintoratkaisusta kaupungin purettua yksipuolisesti Hiekanpään suunnittelusopimuksen.

Kaupunginjohtaja Turunen jätti lykkäyspäätökseen eriävän mielipiteensä.

Puheenjohtaja Sepposen mukaan hallituksen enemmistö haluaa hoitaa virkamiesten kuulemisen ennen kuin sopimuskiistaan palataan, mutta kaupunki voi joutua kiistassa käräjille jo ennen sitä.