Pieksämäen kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta

Pieksämäen kaupunginhallitus palauttaa päiväkotien lapsiryhmien koosta tehdyn päätöksen koulutuslautakunnan uudelleen käsiteltäväksi.

Koulutuslautakunta oli päättänyt pitää yhtä kasvattajaa kohti olevan lapsimäärän seitsemänä poiketen näin esittelijän ehdottamasta kahdeksan lapsen määrästä. Eduskunta muutti vuoden lopulla ryhmäkokoasetusta niin, että asetus mahdollistaa yli kolmivuotiaiden lasten ryhmien kasvattamisen yhdellä lapsella.

Perusteluna kaupunginhallituksen tekemään otto-oikeuden käyttöön oli se, ettei koulutuslautakunta ole ottanut huomioon päätöstä tehdessään kaupunginvaltuuston hyväksymää kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa, joka edellyttää varhaiskasvatukselta vähintään 400 000 euron nettomenojen vähennystä.

Lisäksi Pieksämäen päivähoitomenot ovat olleet vuonna 2014 noin 1,1 miljoonaa euroa korkeammat kuin vastaavankokoisissa kunnissa.

Pieksämäellä oli tuona vuonna päivähoidossa 4,7 lasta hoitajaa kohti ja päivähoitolapsia oli 58 prosenttia laskennallisesta maksimimäärästä.

Kaupunginhallituksen palauttamispäätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 6–4. Risto Ockenström (kesk.) esitti, ettei kaupunginhallitus käytä asiassa otto-oikeutta. Kaija Viljakainen (kesk.) ja Piia Tenhunen (vas.) kannattivat esitystä. Äänestyksessä samalle kannalle asettui vielä Alpo Salo (sd.).

Pieksämäki myy Naarajärven vanhan koulukiinteistön Jyrki Juhani Manniselle 18 200 eurolla. Koulurakennuksen purkaminen olisi maksanut 105 000 euroa.

Satu Oksasen (vas.) tilalle valtuuston jäseneksi on tulossa Vasemmistoliiton ensimmäinen varavaltuutettu Julia Vatanen.