Pieksämäen kaupunginhallitus päätti ensi vuoden talousarvion perusteet

Pieksämäen kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarvion sekä seuraavien vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet kokouksessaan tiistaina.

Pieksämäen talouteen vaikuttavat sekä vuosina 2016–2018 toteutettava talouden tasapainotusohjelma että kilpailukykysopimus, jonka piiriin kuuluvat kuntien ja kuntayhtymien palkansaajat vuoden 2018 tammikuun loppuun ulottuvalla sopimuskaudella.

Talouden tasapainotusohjelman mukaan vuonna 2016 menot pienenevät 3,9 miljoonaa euroa ja vuonna 2017 edelleen 1,5 miljoonaa euroa.

Tilikauden alijäämä oli kuluvan vuoden kesäkuun lopussa -0,3 miljoonaa euroa, kun se oli edellisenä vuonna vastaavaan aikaan -2,3 miljoonaa euroa.

Kilpailukykysopimuksen myötä vastuualueiden palkkakustannukset alenevat 0,7 miljoonaa euroa sekä vuonna 2017 että vuonna 2018.

Taloudenpitoon vaikuttaa myös perustoimeentulotuen myöntämisen siirtyminen kunnilta Kelan hoidettavaksi 1.4.2017.

Kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotukimenoista kuitenkin säilyy entisellään ja se otetaan huomioon valtionosuuden vähentämisenä.

Pieksämäki keskeyttää Hiekanpään yläkoulun rakennusurakan hankintamenettelyn, joka oli käynnissä hankintalain mukaisesti. Tarjouksen urakasta jätti vain Rakennusliike U. Lipsanen. Sittemmin kaupunginvaltuusto jätti hankkeen toteutuksen pöydälle. Yläkoulun suunnittelu päätettiin aloittaa uudelleen.

Arto Sepponen ja Paavo Karvinen valittivat valtuuston päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja vaativat päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä. Oikeus on välipäätöksellään hylännyt vaatimuksen, joten nyt hankintamenettely voidaan keskeyttää.