Pieksämäen kaupunginvaltuusto äänesti ja jätti rahoituspäätöksen pöydälle

Pieksämäen kaupunginvaltuusto päätti jättää uuden yläkoulurakennuksen rahoituspäätöksen pöydälle. Valtuusto pyytää hallitukselta ja viranhaltijoilta selvityksiä ja toimenpiteitä siitä, mihin toimiin on syytä ryhtyä yläkoulun henkilökunnan kannanoton johdosta.

Koulun henkilökunnan mukaan koulun suunnittelussa ollaan ohittamassa käyttäjät pedagogisten arvojen kustannuksella. Kannanotossa todetaan, että suunnittelussa vedettyjä vahvoja pedagogisia suuntaviivoja ei ole käytännössä mahdollista toteuttaa.

Valtuusto selvittää myös sivistysjohtaja Kari Koistisen viestiä, jonka mukaan koulurakennuksen luonnospiirustukset eivät vastaa kaupunginvaltuuston ja suunnitteluryhmän näkemyksiä.

Päätöksen lykkäämistä esitti Alpo Salo (sd.), joka kertoi, että valtuustoryhmien puheenjohtajat lukuun ottamatta sinivihreän ryhmän Mikko Laaksoa olivat kokoontuneet sunnuntaina pohtimaan asiaa ja päättäneet yksimielisesti esittää lykkäystä.

Anja Manninen (kesk.) totesi, että lykkääminen on turhaa ja että päätös voidaan tehdä heti. Jaana Leskinen (kok.) ilmoitti olevansa Mannisen kanssa samaa mieltä. Äänestyksessä asian jättäminen pöydälle voitti äänin 28–14.

Kouluhanketta esitteli arkkitehti Eero Lundén yli kaksi tuntia, jonka jälkeen tuli esitys aikalisästä.