Pieksämäen kaupunginvaltuusto: Ei täyttä vastuuvapautta viime vuodesta

Pieksämäen kaupunginvaltuusto äänesti tiistain kokouksessaan vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Pykälän käsittelystä olivat esteellisinä poissa kaupunginhallituksen jäsenet.

Ari Kekäläinen (sd.) esitti, että tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään pois lukien valtuuston 19. huhtikuuta pykälässä 42 päättämää erityistilintarkastuksen kohdealuetta, joka käsittää Hiekanpään yläkoulun suunnittelun ja urakkakilpailutuksen. Valtuusto ei tässä vaiheessa myönnä vastuuvapautta 156 255 euron suunnittelumäärärahan ylitykseen.

Kekäläisen esitystä kannattivat Risto Mykkänen (vas.) ja Raimo Julkunen (ps.). Äänestyksessä Kekäläisen esitys voitti pohjaesityksen äänin 25 - 5. Tyhjää äänesti 13 valtuutettua.

Tilintarkastuskertomuksen mukaan vuoden 2015 tilinpäätökseen on kirjattu virheellisesti käyttötalouden menoksi investointeihin kuuluva 124 027 euron Hiekanpään koulun suunnittelumeno. Kun sen oikaisu otetaan huomioon, on investoinneissa olevan Hiekanpään alueen suunnittelumäärärahan ylitys 156 255 euroa. Hiekanpään alueen suunnittelu kattaa yläkoulun ja Etelä-Savon ammattiopiston tilat sekä aluesuunnittelun.

Valtuusto antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnon, jonka mukaan valtuuston päätökselle tehdä erityistilintarkastus ei tule asettaa täytäntöönpanokieltoa.

Erityistilintarkastus hälventää valtuutettujen epäluuloja Hiekanpään kampussuunnittelua kohtaan.