Pieksämäen lautakuntien määrä muuttui kaupunginhallituksessa

Pieksämäen kaupunginhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi uutta hallintosääntöä, jonka mukaan kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenten määrä on 11.

Lautakuntia on neljä: perusturvalautakunta, tekninen lautakunta, koulutuslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Valtuuston jäsenmäärä on 35 ja lautakuntien puheenjohtajat ovat valtuutettuja.

Päätös lautakuntien ja niiden jäsenten määrästä syntyi äänestyksen tuloksena, kun Alpo Salo (sd.) esitti lautakuntien jäsenten lukumääräksi 11 jäsentä ja lautakuntien määräksi neljää.

Esittelijän pohjaehdotus oli, että lautakuntia olisi kolme, jolloin koulutus- ja vapaa-aikasektorin asiat päätettäisiin hyvinvointilautakunnassa. Lautakuntien jäsenmääräksi oli ehdotettu 9:ää jäsentä.

Hallintosääntö tulee voimaan tulevan vuoden alussa lukuun ottamatta toimielinorganisaatiota, sen tehtäviä sekä kohtia, jotka voivat tulla voimaan vasta uudella valtuustokaudella ja uuden kuntalain tullessa voimaan kesäkuun alussa.

Sivistystoimen johtamisjärjestelyt muuttuvat vuoden alussa niin, että sivistysjohtaja Kari Koistinen jää virkavapaalle sivistysjohtajan virasta kahdeksi vuodeksi ja siirtyy vastaamaan kaupunkikehityksestä. Yksityiskohtainen työnkuva määritellään hallintosäännön hyväksymisen jälkeen.

Hänen sijalleen on tulossa tehtäviä hoitamaan opetusjohtaja sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimenjohtaja.

Kaupunginhallitus äänesti sivistystoimen uusien johtojärjestelyjen aloitusajankohdasta Jaana Leskisen (kok.) esitettyä, että järjestelyt alkavat 1.6.2017 ja Heikki Skytän (kok.) kannatettua esitystä. Äänestyksessä esittelijän esitys aloittaa uudet järjestelyt vuoden alussa kuitenkin voitti.

Pieksämäen kaupunki valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka mukaan kaupunki on toiminut lainvastaisesti ketjuttaessaan opettajan tehtävän määräaikaisuutta.

Kaupunginhallituksen mukaan kaupungilla oli siihen pätevä peruste.