Pieksämäki äänesti viestintäviran jäihin

Pieksämäen kaupungille suunniteltu uusi tiedonhallinta- ja viestintäpäällikön virka pantiin tiistaina kaupunginvaltuustossa jäihin ja uuteen valmisteluun.

Kaupunginhallituksen esitys viran perustamisesta hävisi Risto Ockenströmin (kesk.) vastaesitykselle äänin 27-16.

Ryhmät eivät olleet äänestyksessä täysin yhtenäisiä. Kaupunginhallituksen pohjaesityksen taakse asettui lähinnä SDP:n ja kokoomuksen valtuutettuja.

Ockenström perusteli keskustaryhmän vastaesitystä muun muassa tiedonhallinnon lainsäädännön uudistuksella, joka on parhaillaan valmistelussa ja tulossa laiksi noin vuoden päästä.

Uuden viran vastustajien mielestä viestintätehtävät eivät myöskään vaatisi virkaa, vaan niiden hoitamiseen riittäisi myös toimi ja suorittava henkilöstö. Asiakirjahallinnon tietyiltä tehtäviltä vaadittava virkavastuu olisi tällöin hallintojohtajalla.

Arkistolaki ei suoranaisesti vaadi virkasuhdetta, mutta Pieksämäen hallintosäännössä määrätyt tehtävät edellyttävät, että asiakirjahallintoa johtaa viranhaltija.

Ajatuksena on ollut, että uusi tiedonhallinta- ja viestintäpäällikkö vastaisi sekä kaupungin arkistotoimesta että tiedottamisesta. Risto Mykkänen (vas.) ja Sinikka Riipinen (kesk.) pitivät yhdistelmää haasteellisena.

Sekä uuden viran että sen lykkäämisen kannattajilla oli toiveita kaupungin viestinnän paranemisesta.

– Olen hirveän huolestunut Pieksämäen kaupungin tiedottamisesta, niin sisäisestä kuin ulkoisesta. Olen luottavainen, että meidän valtuutettujenkin tiedonsaanti paranisi, Jaana Leskinen (kok.) perusteli uutta virkaa.