Pieksämäki hakee pitkää sote-sopimusta

Pieksämäen kaupunki avasi tarjouskilpailun sosiaali- ja terveyspalvelujensa ulkoistamiseksi. Tavoitteena on lyödä sopimus lukkoon tammikuussa ennen uuden sote-järjestämislain voimaantuloa, jolloin kustannusvastuu sopimuksesta siirtyisi aikanaan Etelä-Savon sote-tuotantovastuualueelle.

Hallintojohtaja Ulla Nykäsen mukaan kaupunki on kuntalaistensa lähipalvelujen ja sote-työpaikkojen asialla.

– Minua kiinnostaa, että meillä on hyvät palvelut pitkällä tähtäimellä. Minua kiinnostavat myös lukuisat työpaikat, sanoo Nykänen.

Kaupunki hakee pitkää sopimusta. Sopimuskausi olisi kymmenen vuotta ja siihen sisältyisi viiden vuoden optiokausi. Pieksämäelle perustettaisiin osakeyhtiö, johon kaupungin kumppaniksi ja pääomistajaksi tulisi 51 prosentin osuudella yksityinen terveysalan yritys.

Yhtiö ottaisi kustannusvastuun Pieksämäen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista lukuun ottamatta tiettyjä viranomaistehtäviä. Myös keskussairaaloiden laskutus olisi yhtiön kontolla.

Päätäntävalta palveluverkosta säilyisi kaupungilla, eli yhteisyritys ei voisi yksinään päättää esimerkiksi sivuterveysaseman lakkauttamisesta.

Ulkoistuksella halutaan taittaa sote-menojen kasvu. Vuosien 2015–16 sote-menot sidottaisiin vuoden 2014 nettokustannuksiin. Vuonna 2017 sallittaisiin enintään 2 prosentin kustannusnousu. Tämän jälkeen sopimuksen hinta tarkistettaisiin niin, että esimerkiksi väestömuutokset huomioidaan.

Yhteisyrityksen liikevaihdoksi tulisi noin 77 miljoonaa euroa. Tavoitteeksi on asetettu 4–10 prosentin liikevoitto, jonka kumppanit jakaisivat omistusosuuksiensa mukaisesti. Mahdollisten tappioiden kattamisesta päättäisi yhtiökokous.

Yrityksen palkkalistoille siirtyisi 440 kaupungin vakituista työntekijää sekä määräaikaisia ja laitoshuoltohenkilöstöä. Työntekijät siirtyisivät liikkeenluovutuksessa entisin eduin.

Tarjouskilpailu päättyy 7. tammikuuta. Tavoitteena on, että kaupunginhallitus antaisi esityksensä 20. tammikuuta ja valtuusto päättäisi hankinnasta 27. tammikuuta. Palvelutuotanto alkaisi viimeistään toukokuussa 2015.