Pohjois-Savon vanhin ammatillinen oppilaitos vaihtaa nimeä

Kuopion talouskoulu vaihtaa nimeänsä Palvelualan Opisto Kuopioksi. Talouskouluopetuksen loppumisen myötä oppilaitoksen nimi muuttuu paremmin nykyistä toimintaa kuvaavaksi. Uusi nimi otetaan käyttöön 17.01.2017.

Palvelualan Opisto Kuopio järjestää toisen asteen ammatillista peruskoulutusta matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Järjestettävät koulutukset ovat hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kotityö- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto sekä laitoshuoltajan ammattitutkinto.

Kuopion talouskoulun kannatusyhdistys ry on järjestänyt koulutusta tänä vuonna jo 125 vuotta ja on siten Pohjois-Savon vanhin edelleen toimiva ammatillisen koulutuksen järjestäjä.